Optieverzoek: te laat is te laat


Bij de verhuur van een onroerende zaak kunnen partijen opteren voor een belaste verhuur als de huurder de zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor hij voor 90% of meer recht op aftrek van voorbelasting heeft. De belaste verhuur kan in beginsel niet ingaan vóór de datum waarop het optieverzoek is ingediend. Op grond van een resolutie van 4 juni 1996 wordt echter de door partijen beoogde ingangsdatum van de belaste verhuur gevolgd, indien deze niet meer dan drie maanden voor de datum van indiening van het verzoek is gelegen (zie FBN…

Verder lezen