Optreden tegen legionella-onveilige leidingwaterinstallaties (2001.45.2335)


De Tijdelijke Regeling Legionellapreventie bepaalt dat eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties, zoals hotels, scholen, kantoren en kampeerterreinen, vòòr 15 oktober 2001 moeten onderzoeken of de waterleidingen in hun gebouwen risico’s op legionellagroei hebben. De vereniging van eigenaren van een appartementencomplex moet de risico-analyse van het collectieve deel van de drinkwaterinstallatie uitvoeren.

De inspectie milieuhygiëne controleert de naleving van het voorschrift.

Redactie, VROM.NL 2001 nr 9 blz. 8

Verder lezen