Opvolgend eigenaar ook gebonden aan bevoegdheid tot tussentijdse opzegging door huurder bedrijfsruimte in side-letter (2007.45.2002)


H huurt sinds 1 september 2000 een bedrijfsruimte van V voor 10 jaar. Op de overeenkomst zijn van toepassing de bepalingen van een huurovereenkomst en een door beide partijen getekende 'side-letter'. Op grond van de side-letter is de huurovereenkomst na drie jaar jaarlijks opzegbaar. V draagt de bedrijfsruimte per 1 september 2000 over aan K. Pas op 18 december 2002 verneemt H de overdracht.
Op basis van de side-letter zegt H de huur op per 1 september 2004.
H vordert verklaring voor…

Verder lezen