Opvragen correspondentie tussen advocaat en cliënt door de deken levert geen misbruik van bevoegdheid op


Eiser zijn leden van een familie die met de gemeente Borne is verwikkeld in een rechtsstrijd over de bestemming van een perceel. De vordering van eisers strekt ertoe de Deken te verbieden om correspondentie met hun (voormalige) advocaten op te eisen. Zij baseren hun vordering op onrechtmatig handelen door de Deken. De vordering wordt afgewezen.

Wettelijke grondslag
Eisers betogen primair dat het verzoek van de Deken om de correspondentie bij hun voormalig advocaten (gedaagden sub 2 en 3) op te vragen een (wettelijke) grondslag ontbeert…

Verder lezen
Terug naar overzicht