Opzegbaarheid aandeelhoudersovereenkomst en gebondenheid vennootschap aan die overeenkomst (2011.17.2003)


X, aandeelhouder van 80% van de aandelen van A BV, en Y, aandeelhouder van 20% van de aandelen, sluiten een aandeelhoudersovereenkomst onder meer inzake de uitoefening van het stemrecht, een aanbiedingsregeling en een aanwijzingsbevoegdheid aan het bestuur. In de aandeelhoudersovereenkomst zijn ook verplichtingen voor A BV opgenomen. 
X zegt de aandeelhoudersovereenkomst op omdat hij ontevreden is met de wijze waarop Y omgaat met de in de overeenkomst opgenomen stemovereenkomst. Y vordert nakoming van de aandeelhoudersovereenkomst. 
De rechtbank oordeelt dat de overeenkomst zozeer verband houdt…

Verder lezen
Terug naar overzicht