Opzeggen kredietovereenkomst door bank niet in strijd met redelijkheid en billijkheid


Gezien de voortdurende verlieslatendheid van de onderneming en de al verstrekte kredieten, kon volgens het hof van Rabobank niet gevergd worden dat zij de extra kredietfaciliteit nog langer voortzette dan wel extra krediet verschafte.

Feiten en omstandigheden
Appellant (A) was bestuurder en enig aandeelhouder van een Holding BV (H). Via deze vennootschap was hij tevens bestuurder van vijf vennootschappen. H was voor honderd procent aandeelhouder van de vennootschappen. Een daarvan is Grafimedia Center BV (G), waarin drie drukkerijen zijn ondergebracht. A en de vennootschappen…

Verder lezen
Terug naar overzicht