Opzegging bij faillissement

De curator mag bij faillissement de arbeidsovereenkomst van werknemer opzeggen. Hiervoor heeft hij geen redelijke grond nodig en hoeft hij niet voorafgaand het UWV om toestemming te vragen. In dit onderwerp wordt ingegaan op de voorwaarden die gelden voor opzegging door de curator en op de mogelijkheden van werknemer tegen deze opzegging op te komen. Daarnaast wordt besproken op welke vergoedingen werknemer bij einde dienstverband aanspraak kan maken. Tot slot wordt ingegaan op de opzegging van werknemer als gevolg van een doorstart en een zogenoemde pre-pack (Estro/Smallsteps).

Uitgelicht

Misbruik van bevoegdheid (Werknemer/Werkgever)
Bestuurder maakt misbruik van de bevoegdheid faillissement aan te vragen. Volgens het gerechtshof is voldoende aannemelijk gemaakt dat het faillissement hoofdzakelijk is aangevraagd om van werknemer af te komen en de onderneming daarna voort te zetten. Aanwijzing vormde de…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Opzegtermijnen

Collectief ontslag

Opzegverboden

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Vakantie

Concurrentiebeding

Ketenregeling

Aanzegging

Herplaatsing

Werkeloosheidswet

Criteria overgang van onderneming

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Opvolgend werkgeverschap

Ontslag bedrijfseconomische redenen

Afspiegelingsbeginsel

Verwachte ontwikkelingen

Verder lezen
Terug naar overzicht