Opzegging door werkgever

Werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging. Daar gelden voorwaarden en termijnen voor. Werkgever kan dan een transitievergoeding verschuldigd zijn. Om bij bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer op te zeggen, heeft werkgever toestemming nodig van het UWV. Voor opzeggen tijdens de proeftijd of bij een dringende reden voor ontslag, heeft werkgever geen toestemming nodig. Bij faillissement van werkgever is de curator bevoegd de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Werkgever kan ook opzeggen met schriftelijke instemming van werknemer, maar dat komt niet vaak voor.

Uitgelicht

Transitievergoeding verschuldigd bij deeltijdontslag (Werknemer/Stichting Kolom)
Bij substantiële vermindering van de arbeidsduur (meer dan 20%) heeft werknemer recht op een naar evenredigheid van de arbeidsvermindering te berekenen transitievergoeding, ongeacht de wijze waarop de vermindering plaatsvindt. Het kan gaan om een gedeeltelijke…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Instemming met de opzegging

Beëindigingsovereenkomst

A-grond Bedrijfseconomische omstandigheden

Afspiegelingsbeginsel

B-grond Langdurige arbeidsongeschiktheid

Proeftijdbeding

Ontslag op staande voet

Opzegging bij faillissement

Opzegtermijnen

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Ontbinding door werkgever

Aanzegging

Bedenktermijn werknemer

Termijnen arbeidsrecht

Verwachte ontwikkelingen

Leeftijdsontslag en pensioenontslag

Werkeloosheidswet

Verder lezen
Terug naar overzicht