Opzegging door werknemer

Werknemer kan zijn arbeidsovereenkomst opzeggen. Hij moet daarvoor een opzegtermijn in acht nemen, behalve wanneer hij opzegt tijdens de proeftijd of wegens een dringende reden. Voor de berekening van de opzegtermijn gelden specifieke regels. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat schriftelijk is overeengekomen. Werknemer is gebonden aan de opzegging, tenzij sprake is van het ontbreken van zijn wil of een wilsgebrek. Op werkgever rust daarvoor een onderzoeksplicht. De omvang daarvan hangt af van een aantal omstandigheden. In sommige gevallen kan werknemer de kantonrechter verzoeken om toekenning van een billijke vergoeding.

Uitgelicht

Geen dringende reden voor werknemer (Werknemer/Veder Supplies)
Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op omdat al vier maanden geen loon meer is betaald. Verzoek om transitie- en schadevergoeding wegens het geven van een dringende reden tot opzegging door werkgever. Kantonrechter ziet vanwege de liquiditeitsproblemen geen…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Werkloosheid

Proeftijd

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ontbinding door werknemer

Einde van rechtswege

Ontslag op staande voet / Dringende reden

Opzegging bij faillissement

Ontslag statutair bestuurder

Opzegtermijn

Eenzijdige wijziging

Correcte eindafrekening

Transitievergoeding

Billijke vergoeding

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Opzegverboden

Opzegging door werkgever

Bedenktermijn werknemer

Ziektewet

Termijnen arbeidsrecht

Concurrentiebeding

Verder lezen
Terug naar overzicht