Opzegging huurovereenkomst van een ongebouwde onroerende zaak (2013.11.2009)


In het huurrecht (titel 7.4 BW) zijn bijzondere regels opgenomen voor de beëindiging van de huurovereenkomst van woonruimte (art. 7:271 e.v.), bedrijfsruimte (art. 7:290 e.v.) en kantoren en overige bedrijfsruimte (art. 7:230a e.v.), waardoor huurders een zekere mate van huurders- en ontruimingsbescherming genieten. 
De HR kreeg te oordelen over de beëindiging van de huurovereenkomst van een ongebouwde onroerende zaak. Verhuurder (een speeltuinexploitant) en huurder (…

Verder lezen
Terug naar overzicht