Opzegging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik (1999.39.2349)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 1999, RvdW 1999, 101 waarin het toewijzend vonnis van de Rechtbank in stand blijft, dat de eigenaar de huurovereenkomst mag opzeggen wegens dringend eigen gebruik van de bungalow in verband met zijn gezondheidstoestand. In het arrest wordt de juistheid van de beantwoording van enkele vragen in de lagere rechtspraak bevestigd. Toekomstige omstandigheden mogen meetellen bij de vraag naar de dringendheid van het eigen gebruik. Hiervan heeft de Hoge Raad gezegd dat dit niet nooit zo is. De…

Verder lezen