Opzegging overeenkomst: uitleg annuleringsbepaling in algemene voorwaarden


Op de overeenkomst van opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Volgens die voorwaarden moeten bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever annuleringskosten betaald worden. In casu is de overeenkomst opgezegd. Annuleringskosten moeten toch vergoed worden, nu louter grammaticale uitleg van de algemene voorwaarden  onredelijk is.

JB begeleidt verandertrajecten bij organisaties. Vanaf 2010 heeft stichting S met JB schriftelijke overeenkomsten gesloten voor een Management Development-programma voor bij S werkzame managers. De algemene voorwaarden van JB zijn toepasselijk en door S aanvaard. Als naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht