Opzegging van huur bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik (2002.46.2266)


In zijn arrest van 12 juli 2002, RvdW 2002, 124 besliste de Hoge Raad dat een koper van een winkelbedrijfspand, die dat pand verwerft met de uitdrukkelijke bedoeling om er na drie jaar zelf een winkel in te vestigen, geen misbruik van recht pleegt en niet handelt in strijd met de redelijkheid en billijkheid door opzegging van de huur op grond van dringend eigen gebruik. Het pad voor deze arresten is gebaand in eerdere arresten waar de vorderingen van de verhuurder om verschillende redenen nog werden afgewezen. In een…

Verder lezen