Opzetten informatieportaal en vergelijkingswebsite vormen geen bron van inkomen


Samenvatting

Belanghebbende heeft activiteiten verricht die verband houden met het opzetten van een informatieportaal en/of een vergelijkingswebsite. In geschil is of deze activiteiten een bron van inkomen vormen. Anders dan belanghebbende, beantwoordt het hof die vraag ontkennend. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden (1 november 2016, nr. 15/01525, NTFR 2016/2978) heeft belanghebbende namelijk niet aannemelijk gemaakt dat bij de start in 2011 redelijkerwijs te verwachten viel dat hij met zijn activiteiten op enig tijdstip voordeel zou behalen. Daarvoor zijn de plannen en de feitelijk in 2011 en nadien verrichte werkzaamheden te weinig concreet gemaakt. Weliswaar heeft belanghebbende een website met vacatures in de horeca opgezet, maar deze vacaturewebsite heeft nog nimmer omzet opgeleverd. Niet duidelijk is op welke wijze in 2011 redelijkerwijs was te verwachten dat of hoe deze website kan bijdragen aan het behalen van voordeel door belanghebbende met de onderhavige activiteiten.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81.1 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht