Ouderlijke boedelverdeling en legitieme (2008.04.2008)


In deze bijdrage stelt de auteur de gevolgen van een beroep op de legitieme portie aan de orde in geval er sprake is van een ouderlijke boedelverdeling in een onder nieuw erfrecht opengevallen nalatenschap. In het nieuwe erfrecht is er geen mogelijkheid meer om bij uiterste wil ten nadele van legitimarissen een natuurlijke verbintenis na te komen (of een aanbod te doen tot omzetting in een afdwingbare verbintenis). Voor de berekening van de legitieme portie is wel art. 4:72 van belang: al eerder vroeg Kraan aandacht voor de…

Verder lezen