Ouderlijke boedelverdeling onder ontbindende voorwaarde


Erflater X heeft bij testament zijn echtgenote en hun vijf kinderen tot erfgenamen benoemd. Het testament bevat een ouderlijke boedelverdeling die inhoudt dat de nalatenschap aan de echtgenote wordt toegedeeld en dat de kinderen een vordering wegens overbedeling verkrijgen, tenzij de gezamenlijke erfgenamen in onderling overleg binnen zes maanden na het overlijden bij notariële akte te kennen geven dat zij een andere verdeling wensen. Gebruikmakend van deze 'tenzij-clausule’ wordt aan één van de kinderen (A) een pand toegescheiden.

De inspecteur stelt dat de 'tenzij…

Verder lezen