Ouderschapsplan een dode letter? (2008.04.2004)


Bij de Eerste Kamer ligt het veelbesproken wetsvoorstel dat een verplicht ouderschapsplan voorschrijft bij beëindiging van zowel formele als informele relaties. Het is een vergaande verplichting die haar gelijke in Europa niet kent. Auteurs inventariseren de in het buitenland bestaande alternatieven voor het verplichte ouderschapsplan.
Uit de inventarisatie blijkt dat het positief stimuleren van het maken van afspraken over kinderen door dergelijke afspraken als voorwaarde te stellen voor een eenvoudiger, snelle en goedkope vorm van scheiding, vrij gebruikelijk is in andere Europese landen. Het verplicht maken van afspraken over…

Verder lezen