Over administratief scheiden en 'ouderschapsconflicten' (2006.13.2557)


De Tweede Kamer heeft op 29 november 2005 het initiatief-wetsvoorstel Luchtenveld (wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap) aanvaard. Het voorstel is in de loop van de behandeling nogal ingrijpend gewijzigd. De auteur geeft in haar bijdrage een samenvatting van het voorstel zoals dat naar de Eerste Kamer is gezonden. Voorts worden suggesties voor verbeteringen gedaan.

De zogenaamde flitsscheiding zal worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats treedt de administratieve scheiding, welke wordt uitgesproken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Het…

Verder lezen