Overbedeling ex-echtgenote is geen afkoop van alimentatie (1999.05.3050)


M was tot 1992 onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met V. Volgens het echtscheidingsconvenant is V bij uitsluiting gerechtigd tot het gebruik van de echtelijke woning die eigendom is van M. M moet alle lasten van het huis voldoen. Ook het merendeel van de inboedel gaat naar V.

De kosten die verband houden met de woning en de overbedeling in verband met de inboedel gelden volgens het Hof niet als afkoop van de alimentatieverplichting. In het convenant is slechts de scheiding en deling van het vermogen geregeld en niet de afkoop…

Verder lezen