Overdracht eigen woning onder voorbehoud recht van gebruik en van bewoning (1999.47.3446)


De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 30 juni 1999, Notafax 1999, nr 163.

V heeft zijn woning overgedragen aan zijn zoon Z onder voorbehoud van een recht van gebruik en van bewoning. Daarbij is bepaald dat dit recht eindigt bij V’s overlijden. V overlijdt negen maanden na opname in een verpleeghuis. De Hoge Raad oordeelt dat het recht niet eindigt doordat hiervan duurzaam geen gebruik wordt gemaakt en dat derhalve art. 10 SW van toepassing is bij het overlijden van V.

Verder lezen