Overdracht franchisegever: aansprakelijkheid koper en verkoper jegens franchisenemers?


Eisers zijn franchisenemers van Financieel Verder BV. De aandelen van Financieel Verder zijn verkocht aan Optima Holding. Als bestuurder van Financieel Verder was Aegon Bank Bemiddeling bij deze overeenkomst betrokken. Eisers stellen dat sprake is een toerekenbare tekortkoming van Financieel Verder doordat zij is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de franchiseovereenkomst.

In het geval Financieel Verder geen verhaal biedt, menen eisers dat Optima Holding aansprakelijk is uit hoofde van een onrechtmatige daad. Aan Optima Holding valt als bestuurder een ernstig verwijt te maken. Aegon…

Verder lezen
Terug naar overzicht