Overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie (1995.3354)


Bij besluit van 14 augustus heeft de staatssecretaris van Financiën de resolutie inzake holding- en kasgeldconstructies (zie FBN 1993, nr 69) integraal herzien. Dat wil zeggen dat de jurisprudentie sinds 1993 (bijvoorbeeld pro-rata-beleid) daarin is verwerkt. De meest omstreden onderdelen van het beleid (herkapitalisatie, familierechtelijke holdingconstructie) waarover de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgesproken, worden gehandhaafd.

Ministerie van Financiën; 14 augustus 1995; V-N 1995, blz. 2891

Verder lezen