Overdracht van onroerende zaken door projectontwikkelaars: algemeenheid van goederen of gewoon een pand? (2012.50.2006)


Artikel 37 d van de Wet OB 1968 (hierna: OB) biedt een faciliteit bij de overdracht van een algemeenheid van goederen. Deze faciliteit houdt in dat geacht wordt dat er geen levering plaatsvindt en dat de koper de btw-positie ten aanzien van het onroerend goed overneemt van de verkoper, met als gevolg dat géén btw berekend wordt (en dus ook niet betaald en/of afgedragen behoeft te worden) en dat evenmin een nieuwe herzieningsperiode kan gaan lopen. 
De basis voor art. 37d OB…

Verder lezen
Terug naar overzicht