Overdracht van suiker is grondgebonden (1997.30.2315)


Bespreking van een uitspraak van de arbitrage-commissie, bedoeld in het Suikersysteem, waarin wordt bevestigd dat suikerquotum alleen overgaat indien de bijbehorende grond ook duurzaam op de teler is overgegaan. Een samenstel van kort na elkaar gesloten overeenkomsten, dat er kennelijk slechts op gericht is basisreferentie suiker van de een naar de ander over te schrijven, verdraagt zich niet met doel en strekking van het systeem ingevolge welke overschrijving van basisreferentie slechts bij overdracht van grond kan plaats vinden.

L.P.J. Mertens

Land- …

Verder lezen