Overdracht woning na verbreking relatie belast met overdrachtsbelasting


M en V wonen samen in een huis dat op naam staat van M. Na verbreking van hun relatie draagt M de eigendom van de woning over aan V. Hierbij is overdrachtsbelasting verschuldigd omdat de woning niet wordt verkregen krachtens een verdeling van de huwelijksgemeenschap tussen M en V (artikel 3 sub b WBR). Evenmin is sprake van een verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners waarin de ene deelgenoot voor minimaal 40% en de andere deelgenoot voor maximaal 60% is gerechtigd (vrijgesteld op grond van artikel 15.…

Verder lezen