Overdrachtsbelasting: bedrijfsoverdracht aan kinderen kan ook via aandelen


De heffing van overdrachtsbelasting blijft achterwege wanneer een ouder een onroerende zaak overdraagt aan zijn kinderen, mits deze onroerende zaak deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van de ouder en de kinderen de onderneming voortzetten (artikel 15.1.b WBR).

Hof Den Haag leerde dat het moet gaan om de onderneming van de ouder zelf. De overdracht van de aandelen in een vennootschap die de onderneming drijft en als een onroerendgoedlichaam wordt aangemerkt (artikel 4 WBR) aan de houdstervennootschap van het kind, komt niet voor de vrijstelling…

Verder lezen