Naar de inhoud

Overdrachtsbelasting-berekeningen (2012.30.2010)

De auteur, senior paralegal commercieel vastgoed te Rotterdam, maakt berekeningen om de effecten inzichtelijk te maken van gewijzigde regelgeving ten aanzien van de artikelen 13 en 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR). 
Hij gaat in op de verlaging van het percentage van de overdrachtsbelasting (OVB) van 6% naar 2%, voor zover het woningen betreft (het nieuwe artikel 14 lid 2 WBR, gepubliceerd in Stb. 2012, nr. 321) thans nog een tegemoetkoming op basis van het Besluit…

Wetgeving

Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum26-07-2012
Nummer2012/0579