Overdrachtsbelasting blijft nog een jaar bij Belastingdienst R&S


Vanaf 1 januari a.s. zou de controle op de afdrachtplicht voor de overdrachtsbelasting van de Belastingdienst Registratie en successie overgaan naar de Belastingdienst Ondernemingen, waar de notaris onder valt. Deze verhuizing is een jaar opgeschort.

Verder lezen