Overdrachtsbelasting: heffingsmaatstaf bij veiling


Verwijzing

(FBN 1994, 40)

Van notaris Preller uit Raalte ontvingen wij de volgende voor de notariële praktijk belangrijke resolutie.

Tot 1 januari 1989 was het bij een veiling gebruikelijk dat de verkoper de extra kosten van voorbereiding en organisatie door de koper liet betalen. Ook het notarieel veilingtarief ging hiervan uit. Deze zogenaamde onraadsgelden werden beschouwd als een last die voor de berekening van de overdrachtsbelasting bij de koopprijs geteld diende te worden.

In de onraadsgelden waren onkosten begrepen, zoals het honorarium van de notaris, de…

Verder lezen