Overdrachtsbelasting omdat verkrijgende BV niet meer tot concern behoorde


In 2004 hield A BV alle aandelen in B BV die op haar beurt alle aandelen hield in C BV. Op 31 december 2004 heeft C BV een onroerende zaak overgedragen aan B BV. Voor de overdrachtsbelasting is hierbij een beroep gedaan op de vrijstelling van artikel 15.1.h WBR wegens een interne reorganisatie. Nadat B BV alle aandelen in C BV heeft overgedragen aan A BV, heeft A BV op 1 maart 2007 alle aandelen in B BV overgedragen aan een niet-gelieerde vennootschap. Naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht