Overdrachtsbelasting ter zake van de economische eigendom van grond


Volgens de staatssecretaris van Financiën is de verkrijging van de economische eigendom van grond belast met overdrachtsbelasting als het risico van waardeverandering is overgegaan. Hij verwoordt dit als volgt:

'Het is mij gebleken dat sommige belastingadviseurs en notarissen de opvatting huldigen dat er ter zake van grond geen sprake kan zijn van een verkrijging van economische eigendom, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR), omdat ten aanzien van grond het risico van tenietgaan niet bestaat en derhalve…

Verder lezen