Overdrachtsbelasting ter zake van verkrijging economische eigendom niet strijdig EVRM (2014.13.3002)


Projectontwikkeling BV Z is juridisch eigenaar van enkele percelen grond. De BV gaat op 28 augustus 2001 een commanditaire vennootschap (CV) aan met drie partijen (A BV, B BV en C BV) met als doel ontwikkeling van woningbouw op de percelen. Projectontwikkeling BV Z fungeert hierbij als beherend vennoot en de overige partijen als commanditaire vennoten. A BV en Z BV participeren in de CV voor ieder 27,5%, B BV voor 25% en C BV voor 20%. De CV is tevens met…

Verder lezen
Terug naar overzicht