Is overdrachtsbelasting verschuldigd bij de afwikkeling economisch eigendom (II)? (2014.17.3004)


Van den Heuvel bespreekt de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant betreffende de vraag of overdrachtsbelasting is verschuldigd indien een economisch eigenaar/ erfgenaam bij de verdeling van de nalatenschap de juridische eigendom van een woning verkrijgt (zie tevens Notafax 2013/152). 
In het berechte geval had V in 1992 aan haar vier kinderen de economische eigendom van haar woning overgedragen. Bij haar overlijden in 2008 waren de vier kinderen haar enige erfgenamen. Een van de kinderen (X) kocht enige maanden later in 2009…

Verder lezen
Terug naar overzicht