Overdrachtsbelasting verschuldigd bij wijziging van erfpacht? (2000.41.3356)


Als de schuldplichtigheid verbonden aan het erfpachtsrecht wordt verhoogd ten gevolge van de uitbreiding van het genot van de erfpacht, kan van wijziging van een beperkt recht in de zin van art. 6 lid 2 WBR worden gesproken. In dat geval is overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de schuldplichtigheid wordt gewijzigd op grond van een bepaling die is overeengekomen bij vestiging van het bestaand erfpachtsrecht (bijvoorbeeld indexering van de canon) zal geen overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Aldus het antwoord in de rechtsvragenrubriek op een desbetreffende vraag.

I.J.…

Verder lezen