Overdrachtsbelasting verschuldigd omdat verkrijgende BV niet meer tot concern behoorde (2014.05.3002)


De redactie van V-N bespreekt het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden betreffende de vraag op welk moment de bevoegdheid tot het opleggen van een naheffingsaanslag begint te lopen bij overtreding van de voorwaarden bij de interne reorganisatievrijstelling (Notafax 2013/342). 
In het berechte geval hield A BV in 2004 alle aandelen in B BV die op haar beurt alle aandelen hield in C BV. Op 31 december 2004 droeg C BV een onroerende zaak over aan B BV. Voor de overdrachtsbelasting werd hierbij een beroep gedaan op…

Verder lezen
Terug naar overzicht