Overdrachtsbelasting verschuldigd ook over voorbehouden stille reserves


Samenvatting

Belanghebbende is een van de commanditaire vennoten in een cv. Door de beherend vennoot wordt de fiscale boekwaarde van een onroerende zaak ingebracht met voorbehoud van stille reserves. De rechtbank (NTFR 2008/1719) heeft geoordeeld dat de commanditaire vennoten niet de volledige economische eigendom van de onroerende zaak hebben verkregen. Het is volgens de rechtbank niet in overeenstemming met doel en strekking van de wet om in een dergelijk geval uit te gaan van de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak zelf. Bij de vaststelling van de waarde van de verkrijging mag dan ook rekening worden gehouden met de voorbehouden stille reserves. In hoger beroep oordeelt het hof anders. Volgens het hof heeft belanghebbende, gelet op de bepalingen in de cv-overeenkomst, de economische eigendom als bedoeld in art. 2, lid 2, Wet BRV, verkregen. Onder verwijzing naar de conclusie van A-G Wattel van 3 december 2008 (NTFR 2009/90) oordeelt het hof dat de overdrachtsbelasting is verschuldigd over de volle waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak. De verzuimboete wordt vernietigd omdat volgens het hof sprake is van een pleitbaar standpunt.

(Hoger beroep gegrond.)

Feiten

2.1. Belanghebbende, A, B en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C bv (hierna: de bv) zijn met ingang van 1 januari 2006 een commanditaire vennootschap aangegaan onder de naam D cv. (hierna: de cv), waarbij de bv optreedt als beherend vennoot en belanghebbende en de andere heren AB als commanditaire vennoten.

2.2. De cv heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht