Overdrachtsbelasting/verlaagd tarief niet van toepassing bij verkrijging perceel ten behoeve van woningbouw


Wet BRV

Rechtbank Arnhem heeft in een uitspraak van 7 augustus 2012 bevestigd dat de goedkeuring in het besluit van het Ministerie van Financiën van 1 juli 2011 (nr. BLKB 2011/1290M) niet geldt voor grond die bestemd is voor woningbouw; ook niet wanneer de koper daar in eigen beheer een woning op wil bouwen, zoals in het onderhavige geval.

De rechtbank verwerpt tevens het standpunt van X dat sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, aangezien het verlaagde tarief is ingevoerd om de bestaande woningmarkt te stimuleren. Het realiseren van een nieuwe woning op een onbebouwd perceel stimuleert de bestaande woningmarkt niet op gelijke wijze als bij koop van een bestaande woning gevolgd door sloop en nieuwbouw. Het realiseren van een nieuwe woning leidt ertoe dat er meer woningen op de markt komen, hetgeen bij de vervanging van een sloopwoning echter niet het geval is. Belanghebbend heeft derhalve geen recht op toepassing van het verlaagde 2% tarief, aldus de Rechtbank.

Rechtbank Arnhem 7 augustus 2012: AWB11/5473, LJnummer BX3580

Verder lezen
Terug naar overzicht