Overdrachtsbelasting/verruiming zesmaandstermijn bij doorverkoop


Wet BRV

Het Ministerie van Financiën heeft, vooruitlopend op een aangekondigde wetswijziging per 1 januari 2013 (Belastingplan 2013), in een besluit van 31 augustus 2012 goedgekeurd dat de zesmaands termijn van art. 13 Wet BRV wordt verlengd tot 36 maanden. Doel van de maatregel is het stimuleren van de vastgoedmarkt. De verlenging tot 36 maanden geldt alleen voor vastgoed (zowel woningen als niet- woningen) dat wordt verkregen op of na 1 september 2012. Met de goedkeuring wordt bereikt dat bij een verkrijging van dezelfde onroerende zaak door een ander binnen 36 maanden na een vorige verkrijging het bedrag waarover overdrachtsbelasting wordt berekend, wordt verminderd met het bedrag waarover bij de vorige verkrijging(en) was verschuldigd hetzij overdrachtsbelasting die niet in mindering heeft gestrekt van schenk- of erfbelasting, hetzij omzetbelasting die geheel niet in aftrek kon worden gebracht.

Voor vastgoed dat vóór 1 september 2012 is verworven blijft de oorspronkelijke periode van zes maanden gelden.

Besluit van 31 augustus 2012Nr. BLKB 2012/1399M

Verder lezen
Terug naar overzicht