Overeengekomen leveringsdatum is gepasseerd: vordering nakoming niet mogelijk (2013.40.2001)


V verkoopt een perceel grond aan K. De levering zal plaatsvinden op 31 december 2011 of zoveel eerder als V wenst. In de overeenkomst is vermeld dat V de op het perceel staande opstallen zal verwijderen vóór de eigendomsoverdracht. Op het verzoek van V bij brief van 19 november 2011 of hij nog na 1 januari 2012 op het verkochte perceel kon blijven, antwoordt de vertegenwoordiger van K dat hij instemming daarvoor behoeft van een derde (X), maar dat hij zich niet kan voorstellen dat die instemming niet verleend…

Verder lezen
Terug naar overzicht