Overeenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk vernietigd voor verjaring bevoegdheid


Aandelenlease. Waiverzaak. Artikel 1:88 jo 1:89 BW. Stuitende werking collectieve actie.

Feiten
Gedaagde G heeft in 2000 een effectenleaseovereenkomst afgesloten met Dexia. De eindafrekening vermeldt een bedrag van €  78,90,- aan inhaalincasso’s. G heeft dit bedrag aan Dexia betaald. G heeft door middel van een “opt-out”-verklaring aangegeven niet aan de Duisenberg-regeling gebonden te willen zijn. Bij brief van 25 januari 2012 heeft Leaseproces namens G aan Dexia laten weten dat G…

Verder lezen
Terug naar overzicht