Overeenkomst van dienstverlening: overschrijding aantal geschatte uren


Een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur moet zijn cliënt waarschuwen wanneer het verwachte aantal uren voor de werkzaamheden wordt overschreden. De cliënt kan er dan voor kiezen die verdere werkzaamheden niet te laten uitvoeren. De factuur wordt gematigd.

X en Y sluiten een overeenkomst van dienstverlening inzake advisering over de hypothecaire geldlening en risicoverzekeringen van X, tegen een uurtarief van € 90. X verstrekt aan Y twee rapporten over zijn financiële situatie met in de begeleidende e-mail enkele adviespunten. Na een gesprek tussen X en Y…

Verder lezen
Terug naar overzicht