Naar de inhoud

Overgangsrecht voor zandwinning staat een te lange onderbreking toe

Bestemmingsplan

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

12 oktober 2016, nr. 201509405/1/R4

ECLI:NL:RVS:2016:2714

(Scholten-Hinloopen, Kranenburg, Daalder)

Ontgronding. Zandwinning. Overgangsrecht.

Art. 3.1 Wro

Bij besluit van 27 oktober 2015, nr. 12, heeft de raad het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015’ vastgesteld. Het plan voorziet in een regeling voor onderdelen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ uit 2009 die bij de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BT8625, zijn vernietigd. Voorts heeft een aantal nieuwe, met name perceelsgebonden ontwikkelingen een regeling gekregen in het plan. Papaver en anderen betogen dat de raad in artikel 33 lid 33.2 onder c van de planregels ten onrechte specifiek overgangsrecht heeft opgenomen voor het zanddepot in de Zuidplas. Volgens hen had de zandwinning daar al jaren geleden beëindigd moeten zijn en is de zandwinning inmiddels ook zo goed als afgerond.

De raad stelt dat ten tijde van de vaststelling van het plan het aannemelijk was dat de zandwinning in de Zuidplas nog enige tijd zou worden voortgezet. Inmiddels is de zandwinning zo goed als beëindigd. Er is nog een hoeveelheid zand in het noordelijke gedeelte van de Zuidplas aanwezig die op dit moment niet wordt gewonnen. Mogelijk gebeurt dit nog wel in de toekomst. Om te voorkomen dat dit zand na verloop van tijd niet meer zou mogen worden gewonnen, is dit specifieke overgangsrecht opgenomen.

Ingevolge artikel 33 lid 33.2 (overgangsrecht gebruik) onder a van de planregels van het…