Overgangsregeling landbouwvrijstelling (1999.20.3203)


De landbouwvrijstelling geldt niet voor bestemmingswijzigingswinst (art. 8.1.d Wet IB). Deze regeling geldt vanaf 1 april 1986. Ingevolge de overgangsregeling van art. 70 Wet IB worden niet tot de winst gerekend: voordelen ter zake van waardeveranderingen die verband houden met de omstandigheid dat de grond voortaan of waarschijnlijk binnenkort buiten het kader van de uitoefening van een landbouwbedrijf zal worden aangewend, voor zover deze voordelen zijn ontstaan vóór 1 april 1986 en onder de oude landbouwregeling vrijgesteld zouden zijn.

De inspecteur legt de…

Verder lezen