Overheidssubsidie parkeergarage niet belast met omzetbelasting (2002.32.3174)


Woningstichting X verwerft een perceel in erfpacht van de gemeente. Overeengekomen wordt dat X naast woningen ook een parkeergarage zal bouwen en exploiteren. Omdat de garage onrendabel is, verstrekt de gemeente een eenmalige bijdrage van ( 1, 2 mln.

Volgens de Hoge Raad hoeft X over dit bedrag geen omzetbelasting af te dragen. Uit HvJ EU 29 februari 1996, BNB 1997/32 (Mohr) en HvJ EU 18 december 1997, V-N 1998/5.17 (Landboden) volgt namelijk dat een…

Verder lezen