Bouwrecht

Bouwrecht: een introductie

Het bouwrecht is een zogenaamd functioneel rechtsgebied. De wet- en regelgeving omtrent het bouwproces heeft als doel om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld sociale huisvesting, aanbesteding, rechten en plichten van de architect, bestemmingsplannen of bouwvergunningen.

Wet- en regelgeving in de bouw

Twee belangrijke items in het bouwrecht zijn het Bouwbesluit en de Woningwet:

  • Het Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften, het stelt bijvoorbeeld eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Een belangrijke eis is de zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en daarnaast zijn er voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Deze gelden voor alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc.
  • De Woningwet was de eerste wet die iets regelde omtrent de huisvesting in Nederland en wordt vaak herzien of gewijzigd. Het doel van de Woningwet is aan de ene kant de bewoning van slechte en ongezonde woningen onmogelijk te maken en aan de andere kant de bouw van goede woningen te bevorderen.

Thema’s binnen het bouwrecht

Wanneer het bouwproces wordt gevolgd, zijn de volgende thema’s te onderscheiden in het bouwrecht: de planologische en technische regulering van de bouw, de bouwgrond, financiering en subsidiëring, bouwcontracten, aansprakelijkheid en verzekering en bouwbelastingen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van bouwrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van bouwrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Bouwrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(3.516 artikelen)

Uit het archief