Vervoersrecht

Het vervoersrecht omvat de wet- en regelgeving rondom het vervoer van personen en goederen. Het vervoersrecht raakt meerdere rechtsgebieden, denk bijvoorbeeld aan het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht of handelsrecht. Een typisch voorbeeld van een geschil in het vervoersrecht is een schip in de Rotterdamse haven waar beslag op wordt gelegd omdat de vracht verdacht wordt gevonden.

Belangrijke thema’s in het vervoersrecht

  • Verschillende soorten vervoer. Het vervoersrecht is breed, denk bijvoorbeeld aan vervoer over land, over zee, door de lucht, over het spoor.
  • Beslaglegging op bijvoorbeeld een schip of een luchtvaartuig. 
  • Cabotage. Is vervoer van goederen over de weg in een bepaald land, vervoert door een bedrijf uit een ander land.
  • Ladingschade. De lading kan schade oplopen waarvoor een verzekering afgesloten kan worden. Hier raakt het vervoersrecht het verzekeringsrecht.
  • Rust- en rijtijden. Chauffeurs hebben minimale rust en maximale rijtijden. 
  • Vervoersovereenkomsten. Dit is een zakelijk contract, overeengekomen door vervoerder en de afzender van de goederen.

Wat biedt Sdu op het gebied van vervoersrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het vervoersrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Sdu's OpMaat vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie, artikelen over de rechtspraktijk en commentaar op de wet- en regelgeving.

Vervoersrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(44.474 artikelen)

Uit het archief