Overige voor publicatie vrijgegeven rechtspraak (6 oktober 2016)


2016/2434

Rechtbank Den Haag

16/747

13-07-2016

Terecht 20% revisierente bij afkoop oude lijfrente

Arbeid, loon en resultaat

2016/2435

Rechtbank Gelderland

14/7387

23-08-2016

Optievoordeel in Nederland belast als opties onvoorwaardelijk zijn geworden op het moment dat werknemers niet meer in het land woonachtig en werkzaam waren? II

Arbeid, loon en resultaat

2016/2436

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

15/00058

06-09-2016

Duitse invaliditeitsuitkering terecht tot premie-inkomen gerekend

Sociale Zekerheid

2016/2437

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

15/00130

20-09-2016

Hogere aftrek aan specifieke zorgkosten niet aannemelijk gemaakt door belanghebbende

Inkomstenbelasting diversen

2016/2438

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

14/3790

15-06-2016

Een vals bewijs van ontvangst kan niet dienen als ontvangstbewijs

Accijnzen

2016/2439

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

15/01335

13-09-2016

Verzuimboete wegens niet tijdige betaling MRB is terecht opgelegd

Motorrijtuigen en belastingen

2016/2440

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

16/00113

13-09-2016

Marktgelden ten dele ten onrechte in rekening gebracht nu belanghebbende heeft verzocht om intrekking van vergunning

Heffing lokale overheden

2016/2441

Hoge Raad

16/01654

30-09-2016

Gemeente slaagt in hoger beroep in bewijslast inzake waardevaststelling appartement (art. 81 Wet RO)

WOZ

2016/2442

Gerechtshof Amsterdam

14/00611

05-07-2016

Hoger beroep niet-ontvankelijk ondanks niet op voorgeschreven wijze bekendgemaakte uitspraak van de rechtbank I

Formeel belastingrecht

2016/2443

Gerechtshof Amsterdam

14/00598

05-07-2016

Hoger beroep niet-ontvankelijk ondanks niet op voorgeschreven…

Verder lezen
Terug naar overzicht