Overledene niet conform testament begraven: bewindvoerder aansprakelijk voor kosten herbegraven (2013.33.2002)


Erflater (E) benoemt X tot executeur. Volgens zijn testament wil E begraven worden op het Rooms Katholieke Kerkhof. De goederen van E zijn onder bewind gesteld met benoeming van B tot bewindvoerder. Tot zijn overlijden woonde E op de locatie van de H Groep en na zijn overlijden heeft de H Groep hem niet begraven op het Rooms Katholieke Kerkhof. 
X vordert een verklaring voor recht dat B is tekort geschoten in zijn verplichtingen als bewindvoerder en veroordeling van B tot betaling van de herbegrafeniskosten.
B stelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht