Overname huurcontract belast met BTW (2001.50.3322)


A huurt een pand in Londen. A en B komen met instemming van de eigenaar van het pand overeen dat de huur wordt overgedragen aan B. A betaalt als tegenprestatie voor de overname van de huur een geldbedrag aan B. B draagt ter zake van de ontvangen vergoeding BTW af, maar is van mening dat de prestatie is vrijgesteld en stelt dus beroep in. In het kader van dit geschil heeft de Engelse High Court of Justice de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie: is…

Verder lezen