Overname huurcontract tussen huurders belast (2002.04.3021)


In art. 13B sub b Zesde Richtlijn is bepaald dat de lidstaten vrijstelling van omzetbelasting verlenen voor de verpachting en verhuur van onroerende goederen. In het verlengde van de huur vinden regelmatig andersoortige prestaties plaats die eveneens BTW-gevolgen met zich mee brengen. Besproken worden uitspraken van het Europese Hof van Justitie waarin een nadere uiteg wordt gegeven van de verhuurbepaling in de Zesde Richtlijn met betrekking tot die andersoortige prestaties.

In 1993 oordeelde het Hof van Justitie in de Lubbock Fine zaak (Hof van Justitie EG 15 december…

Verder lezen